KILDER
1) Justin Markussen-Brown: “Børn har brug for bøger” i Landsforeningen for Socialpædagoger, 2016
2) Ea Hoppe Blaabæk: “Børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet” i Kristeligt Dagblad, 2022
3) Lene Storgaard Brok: “Børns læseevne forbedres af højtlæsning” i Kristeligt Dagblad, 2019
4) Nina Christensen: “Børns læseevne forbedres af højtlæsning” i Kristeligt Dagblad, 2019
5) Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Anvendt Skoleforskning: Børn og unges læsning 2021 – fem anbefalinger, 2022