Michael Linden-Vørnle er et af de mest kendte ansigter i Danmark, når det handler om astronomi og rumfart. Det er ofte ham, TV og radio tager fat i, når nye og/eller komplicerede fænomener skal forklares for befolkningen.
Til daglig arbejder Michael som astrofysiker og chefkonsulent på Institut for Rumforskning og -teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space). Hans forskning handler bl.a. om universets opbygning og udvikling, men også de trusler, der kommer fra rummet: udbrud på Solen, asteroider og kometer, der kan ramme Jorden samt udfordringen med rumskrot.
Michael Linden-Vørnle er forfatter og medforfatter til flere bøger og utallige artikler om rumfart, astronomi og rumforskning. Derudover er han en flittig foredragsholder, der ofte og gerne deler ud af sin store viden om rummet og rumforskningen. Michael har fået flere priser for sin formidling.