Birgitte Klahn er født i 1992. Hun er uddannet i filosofi og historie og er meget optaget af, hvordan vi taler med børn om alle livets store og små, sjove og svære, skøre og skæve spørgsmål. Birgitte mener, at det aldrig er for tidligt at begynde sin rejse ind i filosofiens verden og øve sig i at forstå sig selv og den tiltagende komplekse verden omkring os.
Filosofi er nemlig noget helt umiddelbart – ikke kun noget for gamle mænd med lange skæg!

Birgitte debuterer med bogen “Fantastiske Filosoffer” – blandt andet fordi en sådan bog mangler:
“Børn er fantastiske filosoffer, og jeg bruger selv meget tid med min datter på at snakke om alle de forunderlige ting, der sker i verden, om livet og døden, rigtigt og forkert – generelt bare hvad der er op og ned i verden. Det skønne ved at snakke filosofisk med børn er netop,
at de ikke er lige så fastlåste i deres tanker, som vi voksne tit er blevet med årene. Med bogen håber jeg at kunne hjælpe børn og deres voksne med på en sjov måde at undersøge alle de store spørgsmål, der rumsterer inde i hovedet på os alle sammen. Hvem er vi? Hvad skal vi her i verden? Hvad må vi, og hvad må vi ikke? Og hvorfor er det sådan? Filosofi er for alle, vi filosoferer allesammen hele tiden, store som små, og det skal vi gøre meget mere!”