Lærerværelset

Vi er lige ved at indrette lærerværelset.
Inden længe vil du her finde bøger og undervisningsmaterialer, som er relevante for skolelærere, pædagoger, bibliotekarer m.fl.